เว็บสล็อตออนไลน์ ในหลวง ร.10 พระราชทานภาพวาดการ์ตูนฝีพระหัตถ์ เกษตรทฤษฎีใหม่ฯ

เว็บสล็อตออนไลน์ ในหลวง ร.10 พระราชทานภาพวาดการ์ตูนฝีพระหัตถ์ เกษตรทฤษฎีใหม่ฯ

พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว / ในหลวง ร.10 เว็บสล็อตออนไลน์ ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ พระราชทานภาพวาดการ์ตูนฝีพระหัตถ์เกษตรทฤษฏีใหม่แบบประยุกต์ (โคก หนอง นา) ที่มีการวาดไว้เมื่อวันที่ 29 ม.ค. 2564 เพื่อเป็นภาพแบบอย่างในการดำเนินการแก่ประชาชน และผู้ที่สนใจ

เมื่อวันที่ 4 กุมภาพันธ์ 

พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ พระราชทานภาพวาดการ์ตูนฝีพระหัตถ์เกษตรทฤษฏีใหม่แบบประยุกต์ (โคก หนอง นา) ที่มีการวาดเมื่อวันที่ 29 มกราคม 2564 เพื่อให้เป็นแบบอย่างในการน้อมนำพระราชดำริ ฯ ไปเป็นแนวทางในการขับเคลื่อนและเผยแพร่โครงการ ฯ ให้ประชาชนและผู้ที่สนใจได้ทราบต่อไป

การนี้ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว พระราชทานพระราชานุญาตให้เชิญภาพวาดฝีพระหัตถ์ อักษรพระปรมาภิไธย ว.ป.ร ไว้ด้านบนของภาพวาดการ์ตูนฝีพระหัตถ์เกษตรกรที่น้อมนำโครงการเกษตรทฤษฎีใหม่แบบประยุกต์ (โคก หนอง นา) มาปฏิบัติใช้เป็นแบบอย่าง ประกอบด้วย ปั้นโคก สร้างหนอง และทำนา ด้วยรอยยิ้ม อาทิ เตรียมแปลงสำหรับปลูกพืชผลการเกษตร ปลูกข้าว และให้อาหารปลา พร้อมพระราชทานข้อความว่า “VOR. KOR.” “AJ.Yak’s Class” “Sustainable Agronomy” และทรงลงพระประมาภิไธย 29th Jan 64

ความคืบหน้าโครงการเยียวยาผู้ได้รับผลกระทบจากโควิด-19 กลุ่มผู้ประกันตนตามมาตรา 33 ประกันสังคม จำนวน 11 ล้านราย ภายใต้โครงการ “ม.33 เรารักกัน” เบื้องต้นพลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชาได้เห็นชอบในหลักการ ซึ่งนายสุชาติ ชมกลิ่น รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงานให้ระบุว่า จะได้พิจารณาข้อสรุปและนำเสนอในที่ประชุมคณะรัฐมนตรี เร็วสุดสัปดาห์

ข้อมูลล่าสุดเกี่ยวกับ เยียวยา ม.33 เรารักกัน อ้างอิงจากข้อมูลที่นายสุชาติ ชมกลิ่นแจ้งความคืบหน้า โครงการเยียวยา ผู้อยู่ในระบบประกันสังคม มาตรา 33 จะแบ่งจ่ายเงินเป็นรายสัปดาห์ เช่นเดียวกับเราชนะ โดยจะใช้เงินได้ผ่านแอปเป๋าตัง

“เน้นย้ำว่า ขอทุกท่านอย่าตกเป็นเหยื่อมิจฉาชีพเพราะความประมาท อย่าหลงเชื่อตัวล่อ เช่นเงินรางวัล ของฟรี  และไม่แนะนำให้ทดลองเปิดเว็บไซต์ เพราะข้อความนั้นอาจเป็นพาหะนำพาไวรัสคอมพิวเตอร์เข้าสู่โทรศัพท์ของท่านได้” รมว.ดีอีเอสกล่าว

นอกจากนี้ เมื่อวันที่ 28 พ.ค. ที่ผ่านมา ศูนย์ประสานการรักษาความมั่นคงปลอดภัยระบบคอมพิวเตอร์ประเทศไทย (ไทยเซิร์ต) ได้แจ้งเตือนว่า พบแอปพลิเคชั่นที่ใช้โลโก้และชื่อคล้าย ไทยชนะ เผยแพร่บน Google Play Store โดยอ้างว่าใช้เพื่อสแกน QR code ณ เวลาที่พบมียอดดาวน์ โหลดไปแล้วประมาณ 1,000 ครั้ง

สั่ง ห้ามชุมนุม มั่วสุม เผยมีโทษทั้งจำและปรับ

ศูนย์ข้อมูลโควิด เผยแพร่ข้อความระบุว่าห้ามชุมนุม ทำกิจกรรม หรือ มั่วสุม ฝ่าฝืนมีโทษหนัก จำคุกไม่เกิน 2 ปี

เพจเฟซบุ๊ก ศูนย์ข้อมูลโควิด ได้เผยแพร่ข้อความเกี่ยวกับ ประกาศราชกิจจานุเบกษา เรื่อง ห้ามการชุมชุม การทำกิจกรรม การมั่วสุม ที่ก่อให้เกิดการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด – 19)

1.. ให้ยกเลิกประกาศหัวหน้าผู้รับผิดชอบในการแก้ไขสถานการณ์ฉุกเฉินในส่วนที่เกี่ยวกับความมั่นคง เรื่อง ห้ามการชุมชุม การทำากิจกรรม การมั่วสุม ที่ก่อให้เกิดการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อ

ไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด- 19) (ฉบับที่ 2) ลงวันที่ 7 มกราคม พ.ศ. 2564

2. ห้ามการมั่วสุมในลักษณะที่เสี่ยงต่อการแพร่ระบาดของโรคหรือการฉวยโอกาสซ้ำเติมประชาชน หรือการกระทำาอันเป็น การฉวยโอกาสซ้ำเติมความเดือดร้อนของประชาชน

3. ห้ามการชุมนุม หรือการทำกิจกรรมที่มีการรวมคนที่มีความแออัดในลักษณะที่เสี่ยง ต่อการแพร่ระบาดของโรค ที่มีประกาศหรือคำสั่งกำหนดเป็นพื้นที่ควบคุมสูงสุดและเข้มงวด และพื้นที่ควบคุมสูงสุด เว้นแต่ด้รับอนุญาตจากพนักงานเจ้าหน้าที่ และทำตามมาตรการควบคุมแบบบูรณาการที่จำเป็นสำหรับพื้นที่ควบคุมสูงสุดและเข้มงวด และพื้นที่ควบคุมสูงสุด

4. การชุมนุม หรือการทำกิจกรรมที่มีการรวมคนที่มีความแออัด ในลักษณะที่เสี่ยงต่อ การแพร่ระบาดของโรค ในพื้นที่ควบคุม พื้นที่เฝ้าระวังสูง หรือพื้นที่เฝ้าระวัง ให้จัดกิจกรรมดังกล่าวตามมาตรการที่พื้นที่นั่นกำหนด

เว้นแต่การทำกิจกรรมของทางราชการ หน่วยงานของรัฐ รัฐวิสาหกิจ ซึ่งปฏิบัติตามาตรการควบคุมโรค หากผู้ใดฝ่าฝืน มีโทษจำคุกไม่เกินสองปี หรือปรับไม่เกินสี่หมื่นบาท หรือทั้งจำทั้งปรับ

อย่างไรก็ตาม แอปพลิเคชั่นดังกล่าวไม่ใช่แอปพลิเคชั่นทางการ ของศูนย์บริหารสถานการณ์ โควิด-19 (ศบค.) ดังนั้น ผู้ใช้ควรพิจารณาก่อนดาวน์โหลด ซึ่งจากการตรวจสอบ แอปพลิเคชั่นนี้มีจุดประสงค์หลักเพื่อแสดงโฆษณา โดยมีการขอสิทธิที่อาจส่งผลต่อความเป็นส่วนตัวหรือการใช้งาน ได้ เช่น โทรออก เข้าถึงข้อมูลในโทรศัพท์ และแก้ไขการตั้งค่า launcher ในเครื่อง สล็อตออนไลน์